Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών

2011-09-23 11:06

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 αποσκοπεί στη διασταύρωση των συναλλαγών (συναλλαγές με καθαρό ποσό άνω των τριακοσίων ευρώ) του υπόχρεου και των συναλλασσόμενων με αυτόν και ειδικότερα στον:

  • έλεγχο καταχώρησης των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία και αποτροπή μη καταχώρησης αυτών,
  • εντοπισμό έκδοσης και λήψης εικονικών στοιχείων,
  • εντοπισμό μη δήλωσης αμοιβών ή εισοδημάτων.

Το λογισμικό ΔΙΑΣ διαθέτει δύο Αναφορές που εμφανίζουν συναλλαγές που πρέπει να συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις:

  • Συναλλαγές από 300 ευρώ και πάνω για συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
    στην κατάσταση εμφανίζονται μόνο τα επίσημα παραστατικά (Χειρόγραφα και Μηχανογραφημένα) που εκδόθηκαν.
  • Συναλλαγές από 300 ευρώ και πάνω για συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών
    στην κατάσταση εμφανίζονται μόνο οι απλές συναλλαγές: Υποχρέωση, Αγορά με Παρακράτηση, Πιστωτική Υποχρέωση και Διάφορες Αγορές.
Πίσω