Έχω καταχωρήσει πωλητές στην καρτέλα κάθε Πελάτη αλλά δεν εμφανίζονται στις αναφορές Πωλητών.

2010-09-07 17:24

Σε κάθε νέα συναλλαγή στην καρτέλα συναλλαγής επιλέγετε πελάτη. Τότε αυτόματα εμφανίζεται στο πεδίο «Πωλητής» ο πωλητής που έχει οριστεί στην καρτέλα του πελάτη.

 

Από το πεδίο «Πωλητής» των συναλλαγών αντλούν τα δεδομένα οι αναφορές των πωλητών.

 

Αν στις συναλλαγές κάποιου πελάτη ΔΕΝ υπάρχει πωλητής αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές αυτές έχουν καταχωρηθεί προτού οριστεί πωλητής στην καρτέλα του πελάτη.

Πίσω