Μπορώ να συγχρονίσω βάσεις δεδομένων του ΔΙΑ;

2010-05-12 11:41

Αυτή την στιγμή το λογισμικό ΔΕΝ έχει την δυνατότητα να συγχρονίσει τα δεδομένα από δύο διαφορετικές βάσεις. Η επαναφορά ή χρήση της τελευταίας βάσης δεδομένων αντικαθιστά την προηγούμενη. Ο συγχρονισμός μπορεί να γίνει μόνο υπό την επιμέλεια του χρήστη που πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία των δύο βάσεων δεδομένων.

Πίσω