Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "Μη αναγνωρίσιμη μορφή βάσης δεδομένων" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2010-05-06 12:30

Η βάση δεδομένων σας είναι κατεστραμμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ανώμαλο τερματισμό του υπολογιστή, είτε σε ασταθές τοπικό δίκτυο (στην περίπτωση που έχετε δικτυακή εγκατάσταση) είτε στο φαινόμενο γήρανσης του USB δίσκου (στην περίπτωση εγκατάστασης σε USB δίσκο).

Πρέπει να επαναφέρετε κάποιο λειτουργικό αντίγραφο ασφαλείας (backup) της βάσης δεδομένων. Ο ΔΙΑΣ κρατάει αντίγραφα των τελευταίων επτά ημερών μέσα στον φάκελο Autobackups καθώς και αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων κατά τις αναβαθμίσεις μέσα στον φάκελο DB-Backup. Οι φάκελοι αυτοί βρίσκονται μέσα στον φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ π.χ. C:\Program Files\Dias.
Επίσης θα πρέπει να δοκιμάσετε και τυχόν αντίγραφα ασφαλείας που αποθηκεύετε εσείς σε κάποια άλλο φάκελο ή αποθηκευτικό μέσο.

Για να επαναφέρετε αντίγραφο ασφαλείας:

  1. Εντοπίστε το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας (ελέγξτε την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Windows) και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας.
  2. Μετονομάστε το σε "dias.mdb" και μετακινήστε το στο φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ.
  3. Εκκινήστε το ΔΙΑ.
  4. Αν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους εντοπίστε το επόμενο πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας και συνεχίστε από το βήμα 2.
  5. Αν σας ζήτηθεί αναβάθμιση της βάσης δεδομένων επιλέξτε "Ναί".
Πίσω