Φίλτρα σε πεδία ημερομηνίας

2013-01-14 17:24

Έκδοση 2.00

Πρόβλημα:

Όταν γίνεται προσθήκη φίλτρου εύρους ημερομηνίας σε πεδίο ημερομηνίας εμφανίζεται μύνημα λάθους και το φίλτρο ΔΕΝ εφαρμόζεται.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07
 

 

Πίσω