3ο δεκαδικό στα έντυπα προσφορών και απαιτήσεων excel

2013-01-14 17:18

Έκδοση 2.05

Πρόβλημα:

Αν η τιμή προϊόντος έχει περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία, στην εκτύπωση excel η στήλη "τιμή μονάδας" στογγυλοποιεί σε 2 δεκαδικά

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.06
 

 

Πίσω