Μηδενική ποσότητα στις συναλλαγές Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων

2013-01-14 17:02

Έκδοση 2.07

Πρόβλημα:

Πρόβλημα στην ανάλυση συναλλαγών για Διάφορες Πωλήσεις και Διάφορες Αγορές:

Αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μία νέα συναλλαγή Διαφόρων Αγορών ή Διαφόρων Πωλήσεων εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

Στις υπάρχουσες εγγραφές οι ποσότητες των προϊόντων στην ανάλυση παραγγελίας των συναλλαγών Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων φαίνονται μηδενικές. Οι ποσότητες όμως είναι σωστά αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων.
 

Αντιμετώπιση: Μην αλλάζετε τις συναλλαγές Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων μέχρι να κυκλοφορήσει η διόρθωση. Επισκευτείτε αυτή τη σελίδα ξανά για να ενημερωθείτε για την αναβάθμιση
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.08.
 

 

Πίσω