Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα είδη της παραγγελίας

2013-01-14 16:56

Έκδοση 2.10

Πρόβλημα:

Αν μεταβείτε στην τελευταία συναλλαγή του παραθύρου πωλήσεων ή αγορών και από την καρτέλα συναλλαγής επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα είδη της παραγγελίας."

Αντιμετώπιση:

 

Κλείστε την καρτέλα και μεταβείτε στην προηγούμενη συναλλαγή. Ανοίξτε την καρτέλα συναλλαγής και επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας. Κλείστε την καρτέλα ανάλυσης παραγγελίας και την καρτέλα συναλλαγής και μεταβείτε ξανά στην συναλλαγή που εμφανίστηκε το παραπάνω μήνυμα. Ανοίξτε την καρτέλα συναλλαγής και επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας.

Διορθώθηκε: Θα διορθωθεί σε επόμενη έκδοση
 

 

Πίσω