Καθώς επεξεργάζομαι τα ποσά μίας συναλλαγής εμφανίζεται μήνυμα λάθους #983. Τι πρέπει να κάνω;

2012-05-23 10:38

 

Κάθε φορά που επεξεργάζεστε τα ποσά μίας συναλλαγής το λογισμικό εκτελεί ελέγχους ακεραιότητας των ποσών Καθ. ΠοσόΦΠΑ και Τελικό Ποσό. Αν το άθροισμα των: Καθ. Ποσό + ΦΠΑ είναι διαφορετικό από το Τελικό Ποσό, αυτό παραβαίνει τον έλεγχο ακεραιότητας των ποσών και παράγει το λάθος 983.

Ακολουθήστε τα παρακάτω:

  1. Στείλτε μας το αρχείο καταγραφής λαθών Dias-log.txt
  2. Στη καρτέλα συναλλαγής σβήστε τα καταχωρημένα ποσά και συμπληρώστε το Καθ. Ποσό ή το Τελικό Ποσό και πατήστε Enter. Το λογισμικό θα υπολογίσει αυτόματα τα άλλα δύο ποσά.
Πίσω