Όταν προσπαθώ να εκτυπώσω οποιοδήποτε έντυπο εμφανίζεται σφάλμα "error loading midas.dll". Τι πρέπει να κάνω;

2013-01-14 10:50
Windows XP
 
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Βοήθεια > Τεχνική Υποστήριξη > Fix MidasDLL’. Αν η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει να δείτε στην οθόνη διάλογο με μήνυμα ‘DllRegisterServer in .. \Dias\midas.dll succeeded.’
 
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε την παραπάνω επιλογή στο ΜΕΝΟΥ (λόγω χρήσης παλαιότερης έκδοσης) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 
 1. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του ΔΙΑΣ στην επιφάνεια εργασίας
 2. Από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε ‘Ιδιότητες (Properties)’.
 3. Στον διάλογο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί «Εύρεση προορισμού» ή «Θέση αρχείου» (Find Target)
 4. Εμφανίζετε ο φάκελος εγκατάστασης του ΔΙΑ. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο ‘FixMidasDLL.BAT’
 5. Αν η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει να δείτε στην οθόνη διάλογο με μήνυμα ‘DllRegisterServer in .. \Dias\midas.dll succeeded.
Windows 7 και Windows 8
 
 1. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του ΔΙΑΣ στην επιφάνεια εργασίας
 2. Από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε ‘Ιδιότητες (Properties)’.
 3. Στον διάλογο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί «Εύρεση προορισμού» ή «Θέση αρχείου» (Find Target).
 4. Εμφανίζεται ο φάκελος εγκατάστασης του ΔΙΑ. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο ‘FixMidasDLL.BAT’ και επιλέξτε ‘Επεξεργασία (Edit)’. Θα εμφανιστεί το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows. Αντικαταστήστε την γραμμή regsvr32 %cd%\midas.dll με την γραμμή regsvr32 C:\Dias\midas.dll (όπου C:\Dias o φάκελος εγκατάστασης του ΔΙΑ) και πατήστε ‘Αποθήκευση (Save)’.
 5. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο ‘FixMidasDLL.BAT’ και επιλέξτε ‘Εκτέλεση σαν διαχειριστής (Run as Administrator)
 6. Αν η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει να δείτε στην οθόνη διάλογο με μήνυμα ‘DllRegisterServer in .. \Dias\midas.dll succeeded.
Πίσω