Σφάλμα #5423 όταν κλείνουν τα παράθυρα προϊόντων.

2013-01-14 17:15

Έκδοση 2.06

Πρόβλημα:

Αν ανοίξουμε τα παράθυρα «Προϊόντα > Καρτέλα Προϊόντος > Κινήσεις» και  κλείσουν με την αντίστροφη σειρά εμφανίζεται σφάλμα #5423.

Αντιμετώπιση: Επανεκκινήστε το λογισμικό. Τα δεδομένα σας δεν διατρέχουν κίνδυνο.
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07
 

 

Πίσω