Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "#0159: Unable to create TAdoConnection" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2012-10-10 12:32

(Error creating object.  Please verify that the Microsoft Data Access Components 2.1 (or later) have been properly installed)

Η έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε έχει εγκατεστημένα στοιχεία (MDAC Components) που:

 • είναι παλαιότερη έκδοση από την απαιτούμενη
 • είναι κατακερματισμένα και χρειάζονται διόρθωση

Απαιτείται επανεγκατάσταση ή η επιδιόρθωση τους. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τεχνικό υποστήριξης των υπολογιστικών σας συστημάτων για να εκτελέσει την επανεγκατάσταση ή την επιδιόρθωση των επιμέρους στοιχείων βάση των παρακάτω οδηγιών.

Οδηγίες επιδιόρθωσης (εφαρμόστε κάθε βήμα και αν το πρόβλημα μα το ΔΙΑΣ δεν επιδιορθώνεται προχωρήστε στο επόμενο)

 1. Εγκαταστήστε όλες τις ενημερώσεις των Windows μέσω Windows Update.
   
 2. Ανοίξτε την γραμμή εντολών (command line) και πληκτρολογήστε:
  SFC /SCANNOW
  Εκτελεί έλεγχο και αντικατάσταση αν χρειάζεται, όλων των προστατευμένων αρχείων του συστήματος. Απαιτεί το CD-ROM εγκατάστασης των Windows
   
 3. Eγκαταστήστε την ενημέρωση για στοιχεία MDAC της Microsoft 
  Windows XP SP2 ή XP SP3
   
 4. Eγκαταστήστε την ενημέρωση για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0
  Windows XP
 5. Εγκαταστήστε κάποια έκδοση του Microsoft Office που να περιλαμβάνει την Microsoft Access ή το Microsoft Access Runtime.
   
 6. Κάντε format τον δίσκο που περιλαμβάνει τα Windows. Επανεγκαταστήστε τα Windows και εγκαταστήστε όλες τις ενημερώσεις μέσω Windows Update.
Πίσω