Σφάλμα διαγραφής Προσφοράς / Συναλλαγής

2013-01-14 17:06

Έκδοση 2.06

Πρόβλημα:

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετατροπών για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή, τότε δεν είναι δυνατή η διαγραφή της αρχικής συναλλαγής. Για παράδειγμα αν επιλέξετε "δημιουργία απαίτησης από προσφορά", τότε δε θα μπορείτε να σβήσετε την προσφορά.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.08
 

 

Πίσω