Δεν μπορώ να κάνω αναβάθμιση του προγράμματος.

2010-05-05 13:05

Ελέγξτε τα παρακάτω:

 1. Είστε συνδεμένος στο Internet;
 2. Έχετε εγκατεστημένο λογισμικό (antivirus, firewall, proxy, κτλ) που περιορίζει την πρόσβαση του υπολογιστή σας στο Internet ;
  Αν ναι, απενεργοποιήστε τα για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.
 3. Στον διάλογο "Έλεγχος για αναβαθμίσεις" ΜΗ συμπληρώνετε τον "Κωδικό Ειδικής Αναβάθμισης" εκτός και αν σας έχει υποδειχτεί διαφορετικά από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας.
 4. Aν συνδέεστε στο ιντερνετ μέσω εταιρικού δικτύου, δοκιμάστε να συνδεθείτε απ'ευθείας μέσω απλού μόντεμ από τον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΔΙΑΣ. Αν δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης dial-up στο ιντερνετ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο λογαριασμό "free internet", π.χ. https://www.tellas.gr/default.asp?siteID=1&pageid=14&langid=1

Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και αποστείλατε το στο e-mail: support@diassoftware.gr

 1. Τι έκδοση Windows έχετε;
 2. Ποια είναι η έκδοση του ΔΙΑ; (θα την βρείτε στον τίτλο της κεντρικής οθόνης)
 3. Συνδέεστε στα Windows με λογαριασμό που έχει δικαιώματα Administrator ή με απλό χρήστη Windows;
 4. Το πρόβλημα υφίσταται και σε άλλους υπολογιστές; (αν χρησιμοποιείτε επιπλέον άδειες χρήσης). Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα σχετίζεται με ένα συγκεκριμενο υπολογιστή, δοκιμάστε να αναβαθμίσετε σε κάποιον άλλον υπολογιστή την αντίστοιχη έκδοση BASIC:
  ΔΙΑΣ-Πελατολόγιο BASIC

  ΔΙΑΣ-Συναλλαγές BASIC
  ΔΙΑΣ-Προΐόντα BASIC
  ΔΙΑΣ-Επιχείρηση BASIC

 5. Όταν εμφανίζεται το λογισμικό αναβάθμισης (Version updater) τι μηνύματα εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου;
 6. Ποια είναι η έκδοση του Version updater; (θα την βρείτε στον τίτλο του παραθύρου)

 

Πίσω