Στα Windows 7 σε κάθε εκκίνηση του λογισμικού εμφανίζεται μήνυμα για τροποποίηση των τοπικών ρυθμίσεων της ημερομηνίας, παρόλο που οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

2013-01-14 16:51

Έκδοση 2.15

Πρόβλημα:

Κάθε φορά που εκκινείτε το λογισμικό εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας δεν είναι ορισμένες στα ελληνικά. Βρέθηκε ότι η μορφή της Σύντομης ημερομηνίας (Short date) στο σύστημα σας είναι (M/d/yyyy) ενώ για την ελληνική έπρεπε να είναι η/Μ/εεεε (ή d/M/yyyy)..."

Αντιμετώπιση:

 

1. Ανοίξτε το παράθυρο "Περιοχή και γλώσα" (Regional and Language options)
2. Στο πλαίσιο "Μορφή:" επιλέξτε κάποια ρυθμιση διαφορετική από την ελληνική π.χ. Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)
3. Πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή"
4. Στο πλαίσιο "Μορφή:" επιλέξτε "Ελληνικά (Ελλάδας)
5. Πατήστε ΟΚ

Αν αυτό ΔΕΝ λειτουργήσει ανοίξτε το παράθυρο "Περιοχή και γλώσα" και πατήστε το κουμπί "Πρόσθετες ρυθμίσεις". Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί "Επαναφορά".

Διορθώθηκε: Είναι πρόβλημα της Microsoft με της τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας
 

 

Πίσω