Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

2011-06-06 16:39

Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τρείς ομάδες:

  • Απλές συναλλαγές
    Απλή καταχώριση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών.
  • Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Χωρίς Σήμανση)
    Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ ΧΩΡΙΣ σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
  • Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)
    Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).

Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να περιέχουν τα μενού του λογισμικού μόνο ότι χρειάζεστε. Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Τύποι Συναλλαγών". Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 

Στήλη Ενεργός
Όταν είναι επιλεγμένο τότε ο Tύπος Συναλλαγής εμφανίζεται στα μενού του ΔΙΑΣ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές. Αν σε μια ομάδα δεν υπάρχει ούτε ένας τύπος επιλεγμένος τότε δεν εμφανίζεται η Ομάδα στα μενού του ΔΙΑΣ.

Στήλη Εισαγωγές με τρέχουσα ημ/νία
Όταν είναι επιλεγμένο τότε σε κάθε νέα συναλλαγή αυτού του τύπου χρησιμοποιείται η τρέχουσα ημερομηνία.

Στήλη Εισαγωγές με αυτόμ. αρίθμηση
Όταν είναι επιλεγμένο τότε σε κάθε νέα συναλλαγή αυτού του τύπου δίδεται στον Αρ.Παραστατικού αυτόματα ο επόμενος αριθμός από τον αριθμό που είχε η τελευταία συναλλαγή αυτού του τύπου.

Στήλη Έκδοση με τρέχουσα ημ/νία
Εφόσον επιλεγεί ολα τα νέα παραστατικά εκδίδονται με την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.
Εφόσον δεν έχει επιλεγεί η ημερομηνία έκδοσης σε όλα τα νέα παραστατικά μπορεί να οριστεί από τον χρήστη.

Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ
Με την χρήση της επιλογής σε παραστατικά που επικοινωνούν με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) ενδέχεται να υπάρχει ασυμφωνία της Ημ/νίας έκδοσης του παραστατικού και της Ημ/νίας του ΕΑΦΔΣΣ. Συμβουλευτείτε τον λογιστή/φοροτεχνικό σας.

Στήλη Εισαγωγές ώς Εξοφλημένο
Εφόσον επιλεγεί ολα τα νέα παραστατικά εκδίδονται σαν εξοφλημένα χωρίς να μπορεί να αποτσεκαριστεί το πεδίο 'Εξοφλημένο' στην καρτέλα συναλλαγής.
Εφόσον δεν έχει επιλεγεί, ο χρήστης μπορεί να τσεκάρει/αποτσεκάρει το πεδίο 'Εξοφλημένο' στην καρτέλα συναλλαγής.
Η χρήση της επιλογής  αφορά την διαμόρφωση της τιμολογιακής διαδικασίας του χρήστη.

Στήλη Εμφάνιση Τραπ.Λογ. στα Έντυπα
Εμφανίζεται η Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού που έχει συμπληρωθεί στην φόρμα Στοιχεία Επιχείρησης.
Εφόσον επιλεγεί εμφανίζεται μόνο στα έντυπα Νέων συναλλαγών/παραστατικών.
 

Στήλη Παρακράτηση %
Πληκτρολογήστε το ποσοστό παρακράτησης (0-100) που επιδέχεται το παραστατικό. Λειτουργεί σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών.

Πίσω