Πως μπορώ να παρακολουθώ τους τζίρους που κάνουν οι πωλητές μου;

2010-05-07 11:36

Μπορείτε να καταχωρήσετε σε κάθε συναλλαγή τον πωλητή που κάνει την συναλλαγή στον συγκεκριμένο πελάτη. Υπάρχει σετ αναφορών από τις οποίες μπορείτε να δείτε: τζίρους, εισπράξεις, υπόλοιπα πελατών ανά πωλητή, τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε πελάτες, κτλ.

Πίσω