Από Χειρόγραφα σε Μηχανογραφημένα παραστατικά

2011-01-10 16:21

Διαδικασία μετάβασης από Χειρόγραφα σε Μηχανογραφημένα παραστατικά:
 

 1. Ενημερώστε το λογιστή σας για την πρόθεση σας να αλλάξετε τρόπο έκδοσης παραστατικών, από  Χειρόγραφα σε Μηχανογραφημένα.
 2. Αν δεν είστε ήδη χρήστης των προγραμμάτων ΔΙΑΣ, εγκαταστήστε ένα από τα δωρεάν πακέτα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση ή ΔΙΑΣ-Επιχείρηση για να επιβεβαιώσετε την καταλληλότητά του για την επιχείρησή σας.
 3. Έχοντας δει τις δυνατότητες του λογισμικού, αγοράστε ένα από τα πακέτα λογισμικού ΔΙΑΣ: ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση ή ΔΙΑΣ-Επιχείρηση.
  Τα πακέτα λογισμικού παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω Internet το αργότερο σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.
 4. Αγοράστε φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α συμβατό με τα πακέτα λογισμικού ΔΙΑΣ από συνεργάτη μας (Εταιρία μηχανογράφησης τηλ. 2310 452 262).
  Ο φορολογικός μηχανισμός παραλαμβάνεται μέσω courier το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
 5. Η εγκατάσταση και ρύθμιση του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) γίνεται εξ αποστάσεως (μέσω Internet) από συνεργάτη μας (Εταιρία μηχανογράφησης). Ο φορολογικός μηχανισμός πρέπει να συνδεθεί απ'ευθείας σε θύρα USB του Η/Υ και όχι μέσω άλλων συσκευών (π.χ. USB hub)
 6. Εναρξη φορολογικού μηχανισμού θεωρείται η ημερομηνία αγοράς του φορολογικού μηχανισμού που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς. Μετά την εγκατάσταση του φορολογικού μηχανισμού έχετε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία να δηλώσετε στην αρμόδια ΔΟΥ τη μεταβολή σας από Χειρόγραφα έντυπα παραστατικά σε Μηχανογραφημένα.
  H Θεώρηση Φορολογικού Μηχανισμού γίνεται δηλώνοντας στην αρμόδια ΔΟΥ τα είδη παραστατικών που θα εκδίδονται μηχανογραφημένα. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στα είδη παραστατικών που περιλαμβάνει το λογισμικό ΔΙΑΣ
 7. Θα λάβετε από τον λογιστή σας την "Κατάσταση στοιχείων που Εκδίδονται και Σημαίνονται με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ" που έχει καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ. Η Σειρά και η Αρίθμηση κάθε στοιχείου που αναγράφονται στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να καταχωρηθούν στο λογισμικό. Δείτε τις Σειρές Παραστατικών.
 8. Ταυτόχρονα κρατάτε και τα χειρόγραφα στοιχεία σας για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία υπολογιστή).
 9. Από τη στιγμή που δηλωθεί στην εφορία η χρήση του φορολογικού μηχανισμού μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το λογισμικό ΔΙΑΣ για όλες σας τις συναλλαγές.
Πίσω