Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καθώς επεξεργάζομαι τα ποσά μίας συναλλαγής εμφανίζεται μήνυμα λάθους #983. Τι πρέπει να κάνω;

2012-05-23 10:38
  Κάθε φορά που επεξεργάζεστε τα ποσά μίας συναλλαγής το λογισμικό εκτελεί ελέγχους ακεραιότητας των ποσών Καθ. Ποσό, ΦΠΑ και Τελικό Ποσό. Αν το άθροισμα των: Καθ. Ποσό + ΦΠΑ είναι διαφορετικό από το Τελικό Ποσό, αυτό παραβαίνει τον έλεγχο ακεραιότητας των ποσών...

Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "Το Dias.exe είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2012-03-12 11:51
Το αποθηκευτικό σας μέσο έχει τραυματιστεί και εμφανίζονται σφάλματα στην επιφάνεια ανάγνωσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ανώμαλο τερματισμό του υπολογιστή είτε στο φαινόμενο γήρανσης του USB δίσκου (στην περίπτωση εγκατάστασης σε USB δίσκο). Τα σφάλματα αυτά είναι συχνότερα...

Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "Μη αναγνωρίσιμη μορφή βάσης δεδομένων" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2010-05-06 12:30
Η βάση δεδομένων σας είναι κατεστραμμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ανώμαλο τερματισμό του υπολογιστή, είτε σε ασταθές τοπικό δίκτυο (στην περίπτωση που έχετε δικτυακή εγκατάσταση) είτε στο φαινόμενο γήρανσης του USB δίσκου (στην περίπτωση εγκατάστασης σε USB δίσκο). Πρέπει να επαναφέρετε...

Διαπίστωσα κάποιο άλλο πρόβλημα. Πως μπορείτε να με βοηθήσετε; (Αναφορά προβλήματος)

2010-05-05 13:15
Αν χρησιμοποιείτε παλιότερη έκδοση του λογισμικού κάντε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Έλεγχος για αναβαθμίσεις". Πιθανόν το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε έχει ήδη διορθωθεί. Ελέγξτε αν το πρόβλημα που διαπιστώσατε έχει ήδη...

Δεν μπορώ να αναγνώσω τους ελληνικούς χαρακτήρες. Τι ρύθμιση πρέπει να κάνω;

2010-05-05 13:14
Για ρύθμιση των ελληνικών χαρακτήρων σε Ελληνικά Windows 10 δείτε εδώ:  https://answers.microsoft.com/el-gr/windows/forum/windows_10-other_settings/%CE%BF%CE%B9/d9acdff4-4058-4b78-b253-e60a5ef14c38 Γενικές οδηγίες: Από το μενού των Windows επιλέξτε Start (Έναρξη) -> Control Panel (Πίνακας...

Απαραίτητα αρχεία για την σωστή λειτουργία του λογισμικού

2010-05-05 13:13
Για να δημιουργήστε μία λίστα με τα αρχεία που είναι εγκατεστημένα από το λογισμικό: Από το μενού των Windows επιλέξτε "Έναρξη > Εκτέλεση..." ("Start > Run...) Στο πλαίσιο του διαλόγου που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε: ...

Τα ονόματα των πεδίων εμφανίζονται στα Αγγλικά

2010-05-05 13:10
Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Βοήθεια > Τεχνική Υποστήριξη > Καθαρισμός προσωρινής μνήμης" και επανεκκινήστε το λογισμικό.

Δεν μπορώ να κάνω αναβάθμιση του προγράμματος.

2010-05-05 13:05
Ελέγξτε τα παρακάτω: Είστε συνδεμένος στο Internet; Έχετε εγκατεστημένο λογισμικό (antivirus, firewall, proxy, κτλ) που περιορίζει την πρόσβαση του υπολογιστή σας στο Internet ; Αν ναι, απενεργοποιήστε τα για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Στον διάλογο "Έλεγχος για ...

Παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης

2005-08-25 16:34
Το TeamViewer είναι λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση χρηστών στον υπολογιστή σας. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα το οποίο δε μπορεί να επιλυθεί μέσω email, τότε το τεχνικό τμήμα της ΔΙΑΣ Software θα μπορέσει να διερευνήσει το πρόβλημα, απ' ευθείας πάνω στον...